ppoż białystok

BHP w szkołach

BHP jest bardzo szerokim pojęciem, a przestrzeganie zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy dotyczy wszystkich pracodawców.
Przepisy BHP obowiązują nie tylko w firmach, przedsiębiorstwach oraz wszelkiego rodzaju zakładach pracy, ale także w placówkach medycznych oraz w placówkach oświaty.

Zachowanie odpowiednich zasad BHP w szkole obowiązuje nauczycieli oraz innych pracowników placówki.

Szkolenia BHP dlppoż białystok .

Widok do druku:

ppoż białystok