Na koniec każdego miesiąca zostanie wystawiona

Obsługa bhp WarszawaKażdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, przed rozpoczęciem wykonywania czynności na stanowisku musi przejść obowiązkowo badania medycyny pracy a także szkolenie BHP.
Jest to niezwykle ważne, aby każdy pracownik zapoznał ze wszystkimi regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy zanim jeszcze do niej przystąpi.

Każda firma zobowiObsługa bhp Warszawa .

Widok do druku:

Obsługa bhp Warszawa