poligrafia racibórz

Usługi z zakresu introligatorstwa

Drukarnie, poza usługami związanymi z samym drukowaniem różnych materiałów, oferują również usługi z zakresu introligatorstwa.
Introligatorstwo jest to specjalny dział przemysłu poligraficznego, który zajmuje się oprawianiem gotowych druków. Usługi introligatorskie dotyczą więc obróbki oraz wykańczania materiałów schodzących z maszyny drukarskiej.
Jedną z usług introligatorskich oferowanych przez drpoligrafia racibórz .

Widok do druku:

poligrafia racibórz